Temizlik İşleri Müd.

Belediye tarafından yapılması uygun görülen tüm temizlik hizmetlerini; etkin, düzenli ve verimli bir biçimde, mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek.

İlçe bütününde; cadde, sokak, kaldırım ve meydanların günlük genel temizliğini yapmak ve sürekli temiz tutulmasını sağlamak. Bu konuda;

Yeteri miktarda araç, gereç ve temizlik elemanı istihdam etmek.

Gerektiğinde kaldırım, yol ve meydanların yıkanması işlemini yapmak