Park ve Bahçeler Müd.


İmar planlarında Yeşil Alanlar, Çocuk Bahçeleri, Parklar ve Dinlenme (Rekreasyon) Alanları, Piknik-Dinlenme ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları, Fuar ve Şenlik Alanları, tarihi Değeri Olan Ağaçlar, Ağaçlandırılacak Alanlar, Orman alanı, Pasif Yeşil Alanlar olarak ayrılmış yerlerin; Belediye adına kamulaştırma ve tescilinin yapılması için, Belediyenin ilgili birimleri nezdinde gerekli girişimleri yapmak ve koordinasyonu sağlamak