Özel Kalem Müdürlüğü

Belediye Başkanı ve ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olarak, Başkanlık makamının randevularını düzenlemek ve Belediye Başkanı tarafından uygun görülen randevu programını, protokol kurallarına göre uygulamak. Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek. Başkanlık Makamı, Belediye Meclis Grupları ve Müdürlüğün, düzenli ve verimli bir şekilde telefon görüşmesi yapmalarını sağlamak.

Başkanlık Makamının günlük, haftalık ve aylık programını hazırlamak ve Onay’a sunmak. Onaylanan programı uygulamak.

spot 32 spot 33 spot 34 spot 35