Emlak ve İstimlak Müd.Belediyeye ait gayrimenkullerin takas, trampa, kiraya verme, satış ya da kat karşılığı inşaat işlemlerini yapmak.Belediye gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması işlemlerini yürütmek.Belediye arsalarının yoldan ihdas, yola terk, ifraz ve tevhit işlemlerini diğer ilgili birimlerle koordinasyon halinde yürütmek.Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ait Bildirim Formları

1

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi
Formu
15 mb

2

Emlak Vergisi Bildirimi Formu
(ARSA)
14 mb

3

Emlak Vergisi Bildirimi Formu
(ARAZİ) 13 mb

4

Emlak Vergisi Bildirimi Formu
(BİNA) 15 mb