çevre koruma ve kont müd.


Belediye sınırları içerisindeki kedi ve köpek gibi evcil ve sahipli hayvanların kayıtlarını tutmak. Sahiplerinin talebi halinde; belediyece belirlenen bedel karşılığında bu hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yapmak. Sahiplikten ya da bakmaktan vazgeçenlerin hayvanlarını koruma altına almak, gerektiğinde bu hayvanları gönüllü bakıcı şahıs ya da kuruluşlara teslim ederek sahiplendirmek